wyszukiwanie zaawansowane
» Regulamin

Bestsellery

Kontakt

Regulamin

 

 

Tylkodlamnie.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie Tylkodlamnie.pl, prowadzony jest przez AuViCon Monika Mazurkiewicz. z siedzibą w Nowym Tomyślu, Cicha Góra 84, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 5899/2007, NIP: 596 158 02 60 oraz Regon 080141735.
Telefon kontaktowy: +48 601 466 588.

 

Regulamin sklepu internetowego

 

 1. Tylkodlamnie.pl prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie tylkodlamnie.pl.

 2. Wszystkie produkty dostępne w Tylkodlamnie.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 3. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Tylkodlamnie.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany towar wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.

 4. Zamówiony towar dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w siedzibie firmy AuViCon. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w Cenniku Transportu wskazanym w Tylkodlamnie.pl w zakładce Dostawa.

 5. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach Tylkodlamnie.pl, AuViCon. może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

 6. Możliwe są następujące formy płatności:

  • Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po zarezerwowaniu zamówionego produktu, klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym AuViCon, zamówienie jest przekazywane do magazynu AuViCon. w celu przygotowania wysyłki.

  • Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayU S.A.

   PayU SA, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań
   NIP 779-23-08-495, REGON 300523444, Sąd Rejonowy
   Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII
   Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000274399,
   Kapitał zakładowy: 4.000.000 złotych w całości opłacony

   Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) - każda transakcja płatności kartą

  • Gotówką przy odbiorze osobistym.

 7. Przy każdym oferowanym towarze podana jest dostępność towaru.

  Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany, wówczas AuViCon kontaktuje się z Klientem, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia.

  Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się dodatkowo o czas realizacji przelewu na rachunek bankowy wskazany przez AuViCon.
  W przypadku odbioru osobistego, przesyłki są pakowane w siedzibie firmy. O możliwości odebrania zamówionego produktu AuViCon informuje drogą poczty elektronicznej. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówienie zostanie anulowane.

 8. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu Tylkodlamnie.pl. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.

 9. AuViCon. odpowiada za niezgodność produktu z umową w okresie 2 lat od daty wydania produktu Klientowi zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient traci powyższe uprawnienia, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności produktu z umową nie zawiadomi AuViCon o tym fakcie. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu Cywilnego.

 10. W przypadku niezgodności produktu z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt AuViCon, po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym. Informację o rodzaju spedytora, oraz adres na jaki należy wysłać produkt zostaną podane podczas korespondencji email.

 11. Klient ma prawo żądać doprowadzenia produktu nabytego w Tylkodlamnie.pl, a niezgodnego z umową do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli AuViCon nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

 12. AuViCon ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności produktu z umową. Za dzień zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień dostarczenia reklamowanego produktu do AuViCon. Jeżeli w ciągu 14 dni AuViCon nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.

 13. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, wszystkie koszty dostawy ponosi AuViCon. Warunkiem przyjęcia przesyłki zwrotnej przez magazyn jest wpisanie na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość", ceny zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia. Przesyłki, dla których na liście przewozowym nie będzie wpisanej deklarowanej wartości ubezpieczenia, nie będą przyjmowane przez nasz magazyn.

 14. Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) w terminie czternastu dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty wtedy, gdy będzie odesłany kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1, dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócona lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy, usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać, po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym zgłoszenia. Informację o rodzaju spedytora, oraz adres na jaki należy wysłać produkt zostaną podane podczas korespondencji email. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki AuViCon ma zwrócić zapłatę. Jeżeli towar spełnia wymienione w tym punkcie wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej do AuViCon Niezwłocznie po jej otrzymaniu, AuViCon dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.

 15. Przed odebraniem przesyłki od kuriera Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Ważne : Dokładnie sprawdź opakowanie przesyłki. Zajrzyj także do wnętrza paczki.

Jeśli zauważysz uszkodzenie, zarysowanie lub brak części zamówienia, koniecznie spisz protokół reklamacyjny z datą odebrania paczki. Zachowaj jedną sztukę „protokołu szkody” dla siebie oraz wyślij ją do nas w formie skanu na adres mailowy: bok@tylkodlamnie.pl lub na adres firmy: AuViCon, Cicha Góra 84, 64-300 Nowy Tomyśl. W odpowiedzi otrzymasz informacje od obsługi sklepu z wyjaśnieniami. W zależności od zdarzenia, zakupiony produkt zostanie naprawiony, wymieniony lub zostaną dosłane brakujące elementy zamówienia.

16. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu Tylkodlamnie.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu Tylkodlamnie.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

17. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego Tylkodlamnie.pl w związku z zakupami jest AuViCon. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych produktów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

18. W przypadku dokonywania przez Klienta płatności za pośrednictwem Payu S.A. Klient upoważnia AuViCon do przekazywania Payu S.A. jego danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez Payu S.A.

 

Regulamin zakupów

 1. Jak kupić produkt

 • Zaloguj się (jeśli masz już konto w sklepie) lub zarejestruj w sklepie www.tylkodlamnie.pl

 • Dodaj wybrane produkty do koszyka, klikając w przycisk „do koszyka”

 • Kliknij przycisk „do kasy”

 • Wybierz formę dostawy

 • Wybierz formę płatności i kliknij przycisk „dalej”

 • Kliknij na „potwierdź zamówienie”.

 1. Czas dostawy zamówienia

 • Czas dostawy zamówienia zależy od statusów dostępności produktów. W sklepie tylkodlamnie.pl wyróżniamy m.in. takie statusy dostępności produktów: w magazynie, dostępny na zamówienie.

 • Zamówiony towar zostanie dostarczony pod adres wskazany przez Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia.

 • W przypadku braku towaru w magazynie Zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która to wydłuża czas realizacji zamówienia.

3. Formy płatności za zamówienie.

Kupując produkt w sklepie tylkodlamnie.pl możesz dokonać płatności:

 • gotówka przy odbiorze osobistym.

 • Zwykłym przelewem bankowym. Numer konta otrzymasz od nas w wiadomości e-mail. Podany jest on także z zakładce ‘regulamin’. Pamiętaj, aby w tytule przelewu wpisać tylko numer Twojego zamówienia. Wybierając tę formę płatności, Twoje zamówienie zostanie wysłane zaraz po zaksięgowaniu wpłaty.

 • Przelewy Payu oraz płatności kartą.

4. Koszty i sposoby dostawy

Kupując dowolny produkt w sklepie tylkodlamnie.pl możesz wybrać wysyłkę za pośrednictwem:

 • firmy kurierskiej DHL 14,99zł

 • odbiór osobisty 0,00zł

 • Przy zamówieniach o wartości powyżej 300zł koszt przesyłki pokrywa firma Beaute Service Polska

 

5. Odbiór osobisty

Odbiór osobisty jest możliwy po uzgodnieniu telefonicznym terminu.

 

6. Zamówienia Zagraniczne

Sklep tylkodlamnie.pl oferuje wysyłkę swoich produktów także do innych państw. Realizujemy zamówienia do wszystkich europejskich krajów oraz m.in. do USA oraz Kanady.

Zamówienia zagraniczne realizowane są w przesyłkach o wadze do maksymalnie 30kg. Paczki wysyłane są Pocztą Polską. Czas dostawy zamówienia jest uzależniony od kraju przeznaczenia oraz wybranego sposobu dostawy.

Formy płatności za zakup to: przelew bankowy, przelewy bankowe oraz płatności poprzez Payu.

Koszt wysyłki zamówienia zagranicznego jest zależny od kraju oraz wagi paczki. Aby dowiedzieć się ile wynosi koszt wysyłki skontaktuj się z nami.

 

7. Rabaty oraz zamówienia hurtowe.

Rabaty:

Oferujemy możliwość uzyskania rabatów już przy zakupach powyżej kwoty 2000zł. Jeśli chciałbyś uzyskać informacje o wysokości udzielonego rabatu, złóż zamówienie w sklepie tylkodlamnie.pl, a następnie prześlij nr zamówienia na adres bok@tylkodlamnie.pl z prośbą o podanie wysokości rabatu. W odpowiedzi otrzymasz informację, jaką zniżkę możemy zaoferować przy tym zamówieniu.

Zamówienia hurtowe

Przy stałej współpracy możemy zaoferować naszym kontrahentom bardzo korzystne ceny, stałą i szybką dostawę produktów. Jeśli jesteś zainteresowany stałą współpracą, zapraszamy do kontaktu: bok@tylkodlamnie.pl

 

W trakcie realizacji i dostawy zamówienia:

1. Status realizacji zamówienia.

Informujemy cię zawsze mailowo o zmianie statusu zamówienia.

 

2. Dane do wpłaty:

Dane do wpłaty znajdują się poniżej. Informacje te, umieszczane są także w mailu wysyłanym do klienta po potwierdzeniu zamówienia. Pamiętaj, aby w tytule przelewu, wpisać zawsze tylko numer zamówienia.


AuViCon Monika Mazurkiewicz

Cicha Góra 84

64-300 Nowy Tomyśl
Tel.: + 48 601 466 588

 

 

BRE Bank SA. 93 1140 2004 0000 3402 5920 9362

 

 


Przejdź do strony głównej